Dane kontakotwe

NetVestments Media

ul. Żelazna 69a/1
00-871 Warszawa

tel:
e-mail: info@netvestmentsmedia.pl

Pn.-Pt.: 08.00 -16.00

Właścicielem serwisu NedVestmentsMedia.pl jest NetVestments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000493984, NIP 5272708388, REGON147062903, Kapitał zakładowy 5 000 zł.